Private accounting company, s.r.o.

Mlýnské nivy 56, Bratislava-Ružinov

KŠD LEGAL advokátska kancelária s.r.o.

Prievozská 6, Bratislava-Ružinov

APOGEO Slovensko, a.s.

Hurbanovo námestie 6907/3, Bratislava-Staré Mesto

HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář

Žižkova 7803/9, Bratislava-Staré Mesto

RVD Services s.r.o.

Černyševského 26, Bratislava-Petržalka

V4 Audit, s.r.o.

Mlynské nivy 49, Bratislava-Ružinov