Ing. Daniel Bakalár - PUMPS (E-shop)

Firma PumpS patrí do skupiny firiem zaoberajúcich sa výrobou vodárni, servisom a predajom čerpadiel a elektromotorov, ktoré sa používajú na odkanalizáciu, čerpanie, čistenie, prečerpávanie, dopravu kalovej, pitnej a úžitkovej vody, návrhom a dodávkou zariadení na meranie, istenie a riadenie prevádzky čerpacích zariadení. Pracovníci našej firmy sú vysoko kvalifikovaní a školení priamo u výrobcov týchto čerpadiel, ktorí zabezpečujú spolu s technickým vybavením firmy vysokú kvalitu opravovaných elektromotorov a čerpadiel.

Naša firma sa svojou ekonomickou politikou snaží pomáhať svojim zákazníkom rôznymi formami uhrádzania faktúr ako aj poradenskú službu pri výbere čerpadiel a elektromotorov, spôsob istenia a ochrany. Garancioiu našej firmy je vysoká záruka na servis, krátke servisné termíny (po dohode so zákazníkom aj do 24 hodín) dobré meno a viac ako 25 ročné skúsenosti, ktoré už pozná niekoľko tisíc zákazníkov z celého Slovenska.