Proxis Slovakia – optické systémy (Centrála)

  • Dodávanie prístrojovej techniky pre nedeštruktívnu kontrolu – NDT (vizuálna technológia, chémia a technika pre kapilárne a magnetické metódy, netesnosti, ultrazvuk, atď).
  • Metalografia (laboratórne vybavenie, spotrebný materiál).
  • Digitálna kontrola ...

Karloveská 63, Bratislava-Karlova Ves