Město Protivín (Odbor finanční)

Správa hospodaření města sestavuje rozpočet města, zabezpečuje hospodárné vynakládání finančních prostředků, eviduje platby správních a místních poplatků, nájemného z nebytových prostor a pozemků, zajišťuje vybírání místních poplatků podle vyhl. o místních ...
Masarykovo nám. 128/27, Protivín-Protivín
ZATVORENÉ (Otvára v Pi 06:30)